ولاء و پیوند میان جوامع مسلمان با اتکای بر شبکه ولاء در اندیشه امام خمینی(ره)
ولاء و پیوند میان جوامع مسلمان با اتکای بر شبکه ولاء در اندیشه امام خمینی(ره)

محمد اسماعیل نباتیان

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 49-71

چکیده
  ولاء و پیوند میان مسلمانان و برائت از کافران، از تعالیم بنیادی اسلام در حیات اجتماعی محسوب می‌شود که شکل‌دهندۀ هویت واحدی تحت عنوان امت واحده می‌باشد. امام خمینی(ره) در مسیر مبارزه و نیز در دوره حاکمیت، ...  بیشتر
ارزیابی استقلال فرهنگی در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی استقلال فرهنگی در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

محمد اسماعیل نباتیان؛ میلاد بیرامی اوغول بیگ

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 123-142

چکیده
  فرهنگ اساس تکوین، قوام و حفظ یک جامعه و مرزبندی آن با جوامع مختلف محسوب می‌شود؛ از این رو غالب جوامع، دغدغه حفظ و استقلال فرهنگ خود در برابر فرهنگ‌های دیگر به ویژه فرهنگ های مهاجم را دارند و به عنوان ...  بیشتر