نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه افسری امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

جلال آل­احمد به شهادت داستان­ها، مقالات و رفتار سیاسی­ اش، همواره با مسائل ایران درگیر بوده و همراه با دلمشغولی مداوم نسبت به فرهنگ، سیاست، اقتصاد و جامعه ایران، «درد ایران» و دغدغه وضعیت حال و آینده ایرانیان داشته است. آل احمد زندگی پرتلاطم و اندیشه رو به تکامل و متحولی داشته که در آثار گوناگون وی نمود یافته است و با نگاهی تاریخی به سیر زندگی و آثارش قابل بررسی می­باشد. او در محیط مذهبی متولد، در فضای مذهبی به بلوغ و در جوانی از مذهب گسست و به حزب مارکسیست توده پیوست. در ادامه راه به سوسیالیسم گرایش پیدا کرد و بعد عضو حزب نیروی سوم شد، چشمداشتی هم به جریان ملی دکتر مصدق داشت. ولی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 در خود فرو رفت و به دنبال گمشده خود می­گشت تا اینکه سرانجام با انتشار آثاری همچون «غرب­زدگی»، «خسی در میقات» و «در خدمت و خیانت روشنفکران» و پیوستن او به اندیشه کلیت اسلام و دفاع از خون شهیدان 15 خرداد 1342، نشان داد که راه نجات را یافت و از ماکسیسم و سوسیالیسم برای همیشه گسست. آل­احمد تا هنگام مرگ از اسلام در برابر غرب­گرایی رژیم شاه دفاع نمود، اگر چه بازگشت او به اسلام بیش­تر از آن که جنبه مذهبی داشته باشد جنبه سیاسی داشت، او ریشه­ های فرهنگ و پیوند مردم ایران را در اسلام یافته بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jalal Al-e Ahmad; From nowhere to return to the roots

نویسنده [English]

  • Ali Jan Moradi Joo

Assistant Professor of Political Science, Imam Hossein (AS) Military University, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to his stories, articles and political behavior, Jalal Al-Ahmad has always been involved with Iranian issues and with his constant concern for Iranian culture, politics, economy and society, "Iran's pain" and concerns about the current and future situation of Iranians. had. Al-Ahmad had a turbulent life and an evolving and evolving thought that has been reflected in his various works and can be examined with a historical look at the course of his life and works. Born in a religious environment, he grew up in a religious environment and in his youth he left religion and joined the Tudeh Marxist Party. He later turned to socialism and later became a member of the Third Force Party, which had an outlook on Dr. Mossadegh's national current. But after the coup d'état of 28 August 1332, he sank into himself and sought his lost until he finally published works such as "Westernization", "Khesi Dar Miqat" and "In the service and betrayal of intellectuals" and he joined the idea. The totality of Islam and the defense of the blood of the martyrs on June 6, 1963, showed that it found the way of salvation and broke away from Maxism and socialism forever. Al-Ahmad defended Islam against the Shah's Westernism until his death. Although his return to Islam was more political than religious, he traced the roots of Iranian culture and culture to Islam. Had found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jalal al-Ahmad
  • Westernization
  • Return to Self
  • Intellectuals
  • Tudeh Party