نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران که پدیده‌ای نادر محسوب می‌شود، موضوع تحقیقات و پژوهش‌های بی‌شماری بوده و یکی از اشکال مهم این تحقیقات که با توجه به تحولات اخیر جهان و منطقه، از اهمیت بیشتری برخوردار است، بررسی بازتاب‌های این انقلاب می‌باشد که پیرامون آن کارهایی نیز در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای انجام‌شده، در این مقاله هم بر آنیم تا برای یافتن ظرفیت‌ها و ابعاد جدید و ناگفته‌ی گفتمان انقلاب اسلامی ایران در مناطق مختلف، به مدد تئوری پخش، با روش تبیینی-تحلیلی نحوه تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران، بر کشور عربستان- یکی از کشورهای مهم و نفت‌خیز منطقه که خاستگاه دین اسلام و محل انجام فریضه حج و نیز شاه‌کلید کشورهای عرب منطقه می باشد را بررسی کنیم. بی‌شک یافتن این ابعاد گامیست در جهت حل مشکلات جهان اسلام و شیعیان، که می‌تواند پاسخگوی بسیاری از مسائل امروز دنیای اسلام و منطقه نیز باشد. فرضیه‌ای که در این نوشتار درصدد پردازش آن هستیم این است که؛ پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ابتدا، توسط دو نوع پخش: جابجایی و سلسله مراتبی بر مناطق شیعه‌نشین عربستان تأثیر داشته و موجب انسجام، پویایی، فعال و انقلابی شدن گفتمان سیاسی شیعه، در آن مناطق و شکل‌گیری گفتمان مقاومت شده، سپس ازآنجا به‌وسیله پخش سرایتی یا واگیردار بر سایر مناطق عربستان تأثیر داشته و خرده گفتمان‌های اعتراضی را پدید آورده که نتیجه آن بیداری مردم عربستان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution of Iran and the Shiite Political Discourse in the Geographical Area of Saudi Arabia

نویسنده [English]

  • Maryam Rahmani

PhD student in Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran, which is a rare phenomenon, has been the subject of numerous researches and studies, and one of the important forms of this research, which is more important considering the recent developments in the world and the region, is to study the reflections of this revolution. Internationally and regionally, in this article we also seek to find new and unspoken capacities and dimensions of the discourse of the Islamic Revolution of Iran in different regions, with the help of diffusion theory, with an explanatory-analytical method of the impact of the Islamic Revolution on Saudi Arabia - one of Examine the important and oil-rich countries of the region, which are the origin of Islam and the place of Hajj, as well as the key king of the Arab countries in the region. Undoubtedly, finding these dimensions is a step towards solving the problems of the Islamic world and the Shiites, which can also answer many of the problems of the Islamic world and the region today. The hypothesis we are trying to process in this paper is that; The victory of the Islamic Revolution of Iran, first, by two types of broadcasting: displacement and hierarchy has affected the Shiite areas of Saudi Arabia and led to the cohesion, dynamism, activation and revolutionization of Shiite political discourse in those areas and the formation of resistance discourse, then by broadcasting Or the contagion has affected other parts of Saudi Arabia and created protest sub-discourses that result in the awakening of the Saudi people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse of the Islamic Revolution of Iran
  • broadcast
  • Saudi Arabia