بیداری اسلامی و نیروهای تاثیرگذار در روند دموکراتیزاسیون در تونس (2011 – 2021) با الهام از انقلاب اسلامی ایران
بیداری اسلامی و نیروهای تاثیرگذار در روند دموکراتیزاسیون در تونس (2011 – 2021) با الهام از انقلاب اسلامی ایران

خسرو آرام؛ علیرضا رضایی؛ عباس صالحی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 171-196

چکیده
  تونس اولین کشوری بود که در سال 2010موج جدید بیداری اسلامی در منطقه آن آغاز شد و با کنار زدن بن علی از حکومت، موج جدیدی از تحولات منطقه تحت عنوان مبارزه علیه استبداد و دموکراسی خواهی را رقم زد. درواقع مهمترین ...  بیشتر