پست مدرنیسم در ایران معاصر با تکیه بر آثار رضا قاسمی
پست مدرنیسم در ایران معاصر با تکیه بر آثار رضا قاسمی

لیلا رهنما؛ نزهت نوحی؛ مهری تلخابی؛ حیدر حسن لو

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 85-103

چکیده
  پست‌مدرنیسم یکی از جنبش‌های مهم و تأثیرگذار چند دهه‌ اخیر در بسیاری از رشته‌ها و حوزه‌های مطالعاتی مختلف ازجمله هنر، معماری، موسیقی، فیلم، ادبیات، جامعه‌شناسی، علوم ارتباطات، مُد و فناوری است. پس ...  بیشتر