تحلیل تطبیقی انقلاب اسلامی و روسیه در تقابل با تروریسم بنیادگرا
تحلیل تطبیقی انقلاب اسلامی و روسیه در تقابل با تروریسم بنیادگرا

جابر منیرپور؛ مالک ذوالقدر؛ مهدی خوشخطی؛ حسن عیوض زاده

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 197-223

چکیده
  تروریسم بنیادگرا یکی از چالش‌های مهم صلح و امنیت منطقه‌ای و حتی جهانی در چند دهه اخیر بوده است. انقلاب اسلامی ایران و روسیه نیز هر یک به نوعی در معرض تهدید تروریسم بنیادگرا بود‌ه‌اند. در این مقاله تلاش ...  بیشتر