نظام سلطه در اندیشه و دیدگاه مقام معظم رهبری
نظام سلطه در اندیشه و دیدگاه مقام معظم رهبری

دهشیری دهشیری؛ امیرحسین سلامت

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 29-68

چکیده
  مبارزه با نظام سلطه و استکبار از اهداف و آرمان های بلند انقلاب اسلامی بوده و هست. و شاید بتوان مهمترین دشمن این انقلاب را همین نظام سلطه دانست. آشنایی با ماهیت نظام سلطه و استکباری و ویژگیها و نحوه عملکرد ...  بیشتر
جایگاه طنز در توسعه سیاسی ایران؛ تحلیل محتوای طرح روی جلد ماهنامه گل‌آقا از 1376 تا 1384
جایگاه طنز در توسعه سیاسی ایران؛ تحلیل محتوای طرح روی جلد ماهنامه گل‌آقا از 1376 تا 1384

فاطمه نجف زاده؛ محمدرضا دهشیری

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 183-220

چکیده
  طنز سیاسی می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشبرد جامعه به سمت رشد و تعالی داشته باشد. همچنین طنز سیاسی ماهنامه گل‌آقا را می‌توان به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز برای نیل به توسعه سیاسی در دوران اصلاحات دانست. ...  بیشتر