انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در حوزه جغرافیایی عربستان
انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در حوزه جغرافیایی عربستان

مریم رحمانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 121-145

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران که پدیده‌ای نادر محسوب می‌شود، موضوع تحقیقات و پژوهش‌های بی‌شماری بوده و یکی از اشکال مهم این تحقیقات که با توجه به تحولات اخیر جهان و منطقه، از اهمیت بیشتری برخوردار است، بررسی ...  بیشتر