جامعه شناسی سیاسی دفاع مقدس؛ تثبیت انقلاب اسلامی
جامعه شناسی سیاسی دفاع مقدس؛ تثبیت انقلاب اسلامی

محمد شفیعی فر؛ علی صفیارپور

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 23-44

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران مانند هر انقلاب دیگر از همان ابتدا در مسیر فرایند تثبیت، با خطرات و چالش های داخلی و خارجی مواجه بوده است. یکی از مهم ترین خطرات خارجی که در دهه اول پیروزی انقلاب می توانست تهدید اساسی ...  بیشتر